Veelgestelde vragen

Ga direct naar veel gestelde vragen over:

Marktdynamiek

Wat speelt er in de markt van warmtepompsystemen?

Dynamiek in markt van warmtepompsystemen

Er speelt veel in de markt van warmtepompsystemen. In het kort beschrijven wij onderstaand de belangrijkste zaken die op elkaar in werken in deze markt.

1. Verstoorde leveringsketens door COVID

Het chips tekort, schaarse halffabricaten, schaarse arbeid en opgelopen leveringstijden. COVID heeft de wereld veranderd. Voor de leveringsketen van warmtepompsystemen leken deze effecten op zich nog te managen. Al was het geen gunstig uitgangspunt voor een markt met een groeiende vraag.

2. Het effect van regulering en wetgeving

Met het wijzigen van wet- en regelgeving is de afgelopen jaren, zowel in Nederland als in de ons omringende landen, een belangrijke aanzet gegeven tot het terugdringen van het verwarmen van woningen met fossiele brandstof.

Warmtepompsystemen zijn voor een groot deel van de woningen van Nederland, evenals in andere Europese landen, het belangrijkste alternatief voor fossiele brandstoffen.

In Nederland wordt daarom de overstap naar een warmtepompsysteem ook gestimuleerd met aantrekkelijke subsidies.

Ook mogen nieuwbouwwoningen niet meer worden aangesloten op het aardgasnetwerk. Veel van de geproduceerde warmtepompen worden daarom geïnstalleerd in de nieuwbouwwijken, waardoor er minder warmtepompen beschikbaar zijn voor de bestaande woningvoorraad.

3. Het collectieve bewustzijn is in beweging

Een groeiend bewustzijn bij woningeigenaren van de milieueffecten van het verwarmen met aardgas leidt inmiddels ook tot een structurele toename van de vraag naar warmtepompsystemen. Daarbovenop vestigt zich het inzicht dat verwarmen met een warmtepompsysteem voordeliger is dan verwarmen met aardgas.

4. Het effect van prijsdaling zonnepanelen

Parallel aan deze ontwikkeling treedt er een versnelling op in de vraag naar warmtepompsystemen, doordat er steeds meer mensen zijn met eigen zonnepanelen. Door de daling van de prijs van zonnepanelen is de prijs van zelf opgewekte stroom gedaald tot ver onder de € 0,10 per kWh. Hierdoor is het voor deze groep financieel zeer aantrekkelijk geworden om voor de verwarming van hun woning in een in een warmtepompsysteem te investeren.

Deze bovenstaande aspecten bij elkaar opgeteld leverde al een stevige uitdaging op voor producenten, installateurs en andere ketenpartijen in deze markt. Maar daar bleef het niet bij…

5. Een turbulente wereld

Toen, in de loop van 2022, werd besloten om de Groningse gasvelden definitief te sluiten en er bovendien een oorlog uitbrak in Oekraïne, waardoor de toelevering door de grootste gasleverancier van Europa onzeker werd, ging de aardgasprijs door het dak.

Hierdoor ontstond, in een toch al overspannen markt, een nog grotere vraag naar warmtepompsystemen. Een toename die ook voor PureWarmte heeft geleid tot een vertienvoudiging van de vraag ten opzichte van 2021.

Alhoewel dat op papier gunstig lijkt is deze toename dermate groot dat het iedereen duidelijk zal zijn dat dit grote impact heeft op de gehele toeleveringsketen.

Hoe verder?

De komende 10-20 jaar zal een groot deel van de woningvoorraad over gaan naar een warmtepompsysteem. Producenten van warmtepompen werken daarom hard aan de uitbreiding van hun productiecapaciteit. Op korte termijn zal de uitlevering aan installatiepartijen echter nog vaak achterblijven bij de vraag. Dit geldt helaas voor alle producenten van goede warmtepompen.

De opgelopen wachttijden zullen daarom ook niet binnen een termijn van maanden opgelost zijn. Wel kijken wij uit naar een verbetering in deze situatie in de loop van 2023-2024, wanneer nieuwe productiecapaciteit beschikbaar komt.

Als PureWarmte zullen wij zo goed mogelijk inspelen op deze ontwikkelingen en binnen de mogelijkheden blijven werken aan het verbeteren van onze klantservice en systemen. Onze klanten vragen wij rekening te houden met lange(re) wachttijd alvorens wij de installatie kunnen uitvoeren.

Kijkend naar de toekomst dan is ons beeld voor warmtepompsystemen ongewijzigd:

  1. Met een goed warmtepompsysteem gebruik je nog maar 1/4 van de energie die nodig is voor gasgestookte systemen. Technisch blijft dit dus een erg aantrekkelijke oplossing. De vraag naar deze systemen zal naar onze verwachting dan ook groot blijven;
  2. Een warmtepompsysteem schaf je aan voor een periode van meer dan 20 jaar. Al is het vervelend om nu te moeten wachten, houdt in het achterhoofd dat je er lang plezier van zult hebben en de markt ooit weer zal normaliseren;
  3. Je bent bezig met een lange termijn investering. Ga daarom ook niet overhaast te werk. Ga voor goed advies ook al kost dat tijd;
  4. De markt zelf kan je niet veranderen. Maar je kunt indien mogelijk wel gewoon door met het isoleren, het verbeteren van het warmteafgiftesysteem waar mogelijk en het installeren van zonnepanelen. Zuinig met fossiele energie omgaan is altijd een goed idee.

Dus, hou je hoofd koel, want verduurzamen doen we samen!

Het team van PureWarmte

Proces

Welke gegevens heb ik nodig om de vragenlijst voor de warmtepomp-scan in te vullen?

Voordat je met de vragenlijst start is het een goed idee de volgende zaken over jouw woning beschikbaar te hebben:

  1. De vloeroppervlakte van de woning. Dit is doorgaans te vinden in de aankoopnota, een taxatierapport of anders in het kadaster op nl. Let wel op dat je de aantallen vierkante meters (m2) opgeeft van de bewoonde ruimte. Dus bijvoorbeeld niet een onverwarmde garage.
  2. Het huidige gas/energieverbruik over een kalenderjaar. Het gemiddelde jaarlijkse aardgasverbruik in m3 over de laatste 36 maanden (12 maanden mag ook). Je vindt je gasverbruik in de opgaven van de energieleverancier.
  3. Beschikbare informatie over de isolatie van de daken, buitenmuren, vloeren en ramen. Vanaf 1965 is op alle woningen het bouwbesluit van toepassing. Het bouwbesluit schrijft voor aan welke isolatiewaarden een woning tijdens de bouw of verbouw dient te voldoen. Als er na de bouw van de woning geen aanpassingen aan isolatie van de woning zijn gedaan, gaan wij uit van de isolatiewaarden volgens het bouwbesluit ten tijde dat uw woning werd gebouwd. Als er wel aanpassingen zijn gedaan, helpt het bij de berekeningen om deze zo goed mogelijk in kaart te brengen. Je kunt hier vaak terugvallen op offertes en/of tekeningen van de betreffende aannemer of architect. Voor meer informatie over isolatiewaarden van woningen kijk op Milieucentraal.nl.

Klik op start de scan voor het starten van de online vragenlijst jouw woning.

Hoe lang duurt het installeren van een warmtepompsysteem?

De werkzaamheden duren gemiddeld twee dagen. In overleg met u proberen we u zo min mogelijk overlast te bezorgen.

In één keer of in stappen naar de warmtepomp?

Indien je huis al helemaal geschikt is, dan plannen we alle werkzaamheden achter elkaar. Bent je echter nog flink aan het verbouwen, dan kan het zijn dat we bijvoorbeeld eerst het buitendeel aanleggen en op een later moment het binnendeel plaatsen, aansluiten en in bedrijf stellen.

Ook komen wij situaties tegen waarbij de woning in stappen gereed wordt gemaakt om van het aardgas af te gaan. Bijvoorbeeld wordt er eerst een vloerverwarming aangelegd of spouwmuren geïsoleerd en zonnepanelen aangelegd. Juist in deze situaties kan een goede warmteverliesberekening helpen om tot een slim renovatieplan te komen. In een warmteverliesberekening worden alle ruimtes van de woning doorgerekend. Daarmee ontstaat een goed beeld van het huidige warmteverlies en warmtevraag. Dat levert een goed zicht op op de maatregelen die het meeste effect sorteren bij het van het aardgas afhalen van de woning.

Ben je geïnteresseerd in deze aanpak? Stuur ons dan een mailtje waarin je aangeeft dat je contact wil hebben over een losse warmteverliesberekening voor jouw woning. Bij aankoop van een warmtepompsysteem bij ons brengen wij de betaalde kosten voor deze berekening overigens wel in mindering op het totaal factuurbedrag. Hou er rekening mee dat de kosten voor deze berekening per woning tussen de € 1.000,- en € 1.500,- bedragen.

Zijn isolatie en vloerverwarming echt nodig?

Aan isolatie valt helaas niet te ontkomen. U verlaagt uw energieverbruik hiermee, en uw comfort wordt hoger, geen koude plekken meer in huis. Vloerverwarming is aan te raden voor verhoogd comfort, omdat alles gelijkmatig wordt verwarmd, en voor hogere efficiëntie van het warmtepompsysteem. Vloerverwarming is echter niet strikt noodzakelijk. Met moderne convectoren kan een woning ook efficiënt worden verwarmd. En met radiatoren lukt dit ook, hetzij minder efficiënt, mits de radiatoren voldoende groot zijn om met 55 graden verwarmingswater voldoende warmte af te geven. Dit volgt uit ons technische ontwerp van het warmtepompsysteem.

Wanneer ga ik het merken in mijn portemonnee?

De investering in ontwerp, aanschaf en installatie is hoger dan bij een cv-ketel, maar door de flink lagere maandlasten is het warmtepompsysteem uiteindelijk goedkoper. Het aardgas dat u bespaart is een stuk duurder dan de electriciteit die u nodig heeft voor de warmtepomp. U heeft dus maandelijks voordeel. De prijs van aardgas zal naar verwachting verder stijgen dus het maandelijkse voordeel wordt steeds groter. Bij uw offerte is ook een berekening van de energiekosten toegevoegd.

Tevens investeert u in de waarde van uw woning, deze is immers klaar voor de toekomst en dat is geld waard.

Hoe lang gaat mijn warmtepompsysteem mee?

Onze warmtepompsystemen zijn ontworpen om minimaal 15 jaar mee te gaan, in de praktijk vaak 20 tot 25 jaar. Het meest belast is de drijfgas compressor. Mocht deze kapot gaan, dan kan deze vervangen worden door een nieuwe compressor, waardoor de warmtepomp weer jaren mee kan. Ook dit is milieuvriendelijk. Ter vergelijking, een cv-ketel is na 15 jaar gebruik opgebrand, omdat het ketelhuis door oxidatie van de binnenzijde zijn werking verliest.

Verandert er straks veel in mijn huis?

Uw huis blijft net als nu heerlijk warm en comfortabel. Omdat het hete douchewater altijd klaar staat, is uw douche sneller warm dan met een CV-ketel. In de zomer krijgt u koeling erbij, dat is een heerlijke bonus!

Als uw isolatie al voldoende is, dan blijft uw huis net als nu heerlijk comfortabel. Maar wanneer de isolatie nu matig is en wordt verbeterd, dan merkt u dat er ineens geen koude plekken meer zijn in huis, en het wordt behaaglijker met een gelijkmatig verdeelde warmte. Bij overgang van radiatoren naar vloerverwarming komt de warmte van onderen, geen koude voeten meer, en minder luchtbewegingen dan met radiatoren. Voor mensen met gevoelige luchtwegen een verademing!

Echt niet?

Door de overgang naar heerlijk aardgasvrij woont u comfortabeler, behaaglijker en goedkoper. Straks zijn fossiele brandstoffen weg en gaat alles elektrisch. Wilt u zich hierop voorbereiden? Bel ons!

Warmtepompen

Waarom geen aardgas meer?

In 2050 mogen we onze huizen niet meer met aardgas verwarmen wegens de gemaakte afspraken in het internationaal klimaatakkoord van Parijs (2015). Ook beperken we de winning van aardgas in Groningen om schade aan Groningse woningen te beperken.

Waarom eigenlijk warmtepompen?

Er is één breed toepasbaar alternatief voor de cv-ketel dat niet alleen schoner, maar ook nog eens energiezuiniger – en dus goedkoper – is: de warmtepomp. Deze kan in elke woning toegepast worden, soms na aanpassingen aan de woning. De warmtepomp verbruikt elektriciteit in plaats van aardgas. Als je de elektriciteit zelf opwekt met zonnepanelen, of groene stroom neemt, dan verwarm je je woning volledig klimaatneutraal, zonder CO2-uitstoot!

Wat heb ik aan een warmtepomp?

De warmtepompinstallatie verzorgt verwarming en heet douche- en badwater. U bespaart geld op een schone, natuurlijke manier, en geniet zorgeloos vanwege ons kundige ontwerp en installatie.

Wat is er zo zuinig aan onze warmtepompen?

Door ons wordt de warmtepompinstallatie goed ontworpen, aangelegd en ingesteld, en daarom is hij erg zuinig in gebruik. Hij verbruikt weinig elektriciteit, terwijl een CV-ketel veel aardgas verbruikt. Met elk deel elektriciteit dat de warmtepomp verbruikt, levert hij 5 delen warmte af binnen in huis. Vier delen komen gratis uit de buitenlucht, en de verbruikte electriciteit komt als warmte in huis terecht. Dat samen maakt de warmtepomp zo efficiënt en aantrekkelijk.

Is een warmtepompinstallatie duur?

Vergeleken met een cv-ketel is de investering in ontwerp, aanschaf en installatie hoger, maar door de lagere maandlasten is de warmtepompinstallatie uiteindelijk goedkoper. De overheid stimuleert de overstap naar een warmtepomp systeem en heeft forse subsidies ingesteld van rond €1.700-2.500 per systeem. De prijs van aardgas zal naar verwachting verder stijgen dus de overstap naar de warmtepompinstallatie wordt steeds aantrekkelijker.

Waaruit bestaat een warmtepompinstallatie?

De installatie bestaat uit drie onderdelen. Het buitendeel is een apparaat met een propeller erin, die warmte uit de buitenlucht haalt, zelfs als het hard vriest. Dit apparaat is verbonden met het binnendeel, een apparaat dat de opgehaalde warmte afgeeft aan enerzijds de vloerverwarming, convectoren of radiatoren, en anderzijds aan het derde deel, de grote warmwatertank met heet water. Vaak zijn het tweede en derde deel gecombineerd in één omkasting.

Neemt een installatie veel ruimte in beslag?

Dat valt wel mee, het formaat van het buitendeel is ruwweg 80x30x80cm (BxDxH). Het binnendeel, inclusief 180 liter warmwatertank erin, is meestal 60x60x165cm (BxDxH), zo groot als twee wasmachines op elkaar. Het buitendeel plaatsen we bijvoorbeeld achter of op uw schuur, op een uitbouw of aan de zijkant van uw huis. Het binnendeel bijvoorbeeld in uw bijkeuken, uw kelder of op zolder.

Wat komt er zoal bij kijken?

De warmtepomp werkt het meest efficiënt met vloerverwarming en convectoren (moderne radiatoren), maar vaak is gebruik van oude radiatoren ook mogelijk. De isolatie van muren, ramen, dak of vloer moet soms verbeterd worden, en soms moeten radiatoren worden vervangen door moderne convectoren. Dit alles volgt uit het nauwkeurige technische ontwerp dat wij maken met onze ontwerpsoftware. Als dit gedaan is, dan installeren wij het warmtepompsysteem.

Kan vloerverwarming wel met een houten vloer?

Ja, gelukkig kan bovenop vloerverwarming een houten vloer gelegd worden. Vraag uw vloerenleverancier welke houtsoorten en -diktes hiervoor geschikt zijn.

Hoe werkt de warmtepomp eigenlijk?

De warmtepomp pompt warmte van buiten naar binnen met behulp van een drijfgas in een gesloten circuit. Het drijfgas wordt eerst geëxpandeerd en koelt daardoor zeer sterk af. Het stroomt buiten door de warmtewisselaar waar het warmte opneemt van de lucht, ook als het flink vriest. Dan stroomt het naar de compressor die het drijfgas samenperst, waardoor het heet wordt. Het hete drijfgas stroomt naar binnen, naar een warmtewisselaar, waar het warmte afgeeft aan verwarming en warmwatertank. Vervolgens stroomt het weer naar het expansieventiel en begint de cyclus opnieuw; dit stroomt zo continu door. De meeste warmte wordt zo gratis met zeer innovatieve techniek uit de buitenlucht gehaald, en is daarmee klimaatvriendelijk verkregen.

Is de warmtepomp techniek wel volwassen?

Jazeker, al 70 jaar worden warmtepompsystemen gebruikt voor heel veel toepassingen, en al 25 jaar voor woningen. Wij passen alleen uitontwikkelde systemen toe die zich ruimschoots hebben bewezen.

Is er maar één type warmtepomp?

De meeste warmtepompsystemen gebruiken de buitenlucht als bron. Ook is het mogelijk om grondwater als bron te gebruiken, maar het maken van een diepe put in de bodem is duur en vergunningplichtig; ook is dit niet overal mogelijk. Met name als een woning of gebouw veel koeling nodig heeft in de zomer dan kan dit type wenselijk zijn. Het type en model voor uw woning stemmen wij af op uw woning en wensen.

Maakt een warmtepomp veel herrie?

Nee, het binnendeel is vrijwel geluidloos, en het buitendeel maakt windgeruis zoals een ventilator. De compressor in het buitendeel is bijna niet te horen. Als het vriest blaast het buitendeel het hardst, als het minder koud is dan blaast het zachter, dit varieert traploos. Op uw verzoek kunnen we vooraf een installatie bezoeken om een indruk te krijgen van het geluid. Er is weinig regelgeving over waar je een buitendeel plaatst, dit verschilt per gemeente. Omdat deze ook ’s nachts aan kan staan, plaatsen we het buitendeel niet vlak naast slaapkamers.

Hoe warm is de warmtepomp eigenlijk?

De warmtepomp verwarmt uw huis het liefst met 35 graden water, dat heet Lage Temperatuur (LT) verwarming. Dan werkt deze het meest zuinig. Bij deze temperatuur geven oude radiatoren weinig warmte, maar vloerverwarming is er heel tevreden mee. Heeft u radiatoren, dan kan de warmtepomp deze verwarmen met warmer water, tot 60 graden; dan verbruikt u echter wel tot 50% meer elektriciteit. Het warmtepompsysteem verwarmt ook de warmwatertank met 55 graden heet water voor douche en bad. Heerlijk warm douchen en badderen dus!

Kunnen jullie warmtepomp systemen ook koelen?

Jazeker, onze warmtepomp systemen kunnen uw woning ook koelen. Omdat de koeling via uw vloerverwarming of convectoren gaat, en niet via een luchtblazer aan de wand, koelt het uw huis wel een aantal graden, maar niet heel sterk. Dit voelt comfortabel aan en haalt de hinder van de hitte grotendeels weg. Via radiatoren geeft koud water weinig koelte af, dat haalt niet veel uit.

PureWarmte

Wat doet PureWarmte eigenlijk?

PureWarmte adviseert, ontwerpt, levert, installeert en onderhoudt warmtepompsystemen voor woningen, nieuw en oud. Goed afgesteld, voordelig en efficiënt, voor pure energieprestaties. Wij ontzorgen u bij uw overgang naar aardgasvrij wonen en geven u overzicht.

Waarom PureWarmte?

Wij hebben de ervaring en kennis die nodig is om het warmtepompsysteem comfortabel, voordelig en betrouwbaar te laten werken voor u. Wij zijn specialist in warmtepompsystemen voor woningen en zijn gecertificeerd om deze te ontwerpen en te installeren.

Waarom geen andere aanbieder?

Een warmtepompsysteem verschilt flink van een cv-ketel. Slechts weinig installatiebedrijven verstaan dit vak, zijn getraind en gecertificeerd, en hebben de kennis en ervaring die nodig is. Systemen die slecht zijn ontworpen, geïnstalleerd of ingesteld hebben meer storingen, minder comfort en verbruiken aanzienlijk meer elektriciteit.

Zit PureWarmte door het hele land?

Wij zijn gevestigd in Bussum en werken in midden-Nederland.

Hoe zit het met de service?

Het PureWarmte Servicecontract biedt jaarlijkse controle van de gebruiksgegevens, instellingen en efficiëntie. Daarnaast schoonmaak van buiten- en binnendeel en natuurlijk verhelpen wij eventuele storingen binnen en buiten de garantietermijn. Wij geven u graag onze tevredenheidsgarantie: wij zijn pas klaar als u en wij tevreden zijn.

En als er toch iets is?

Wij zijn overdag telefonisch bereikbaar op het service telefoonnummer dat op het Servicecontract vermeld staat. Als we het probleem samen met u telefonisch kunnen oplossen, dan bent u snel geholpen. Lukt dit niet, dan komen we binnen een dag de storing bij u verhelpen. Snel geregeld en goed geregeld.

Nieuwsberichten en blogs